Khuôn hàn hóa nhiệt

Khuôn hàn hóa nhiệt.

-Dụng cụ dùng để hàn kết dính giữa cáp với cọc, bản mã, cáp, ống… nhiều loại khác

.- Các bạn đặt hàng vui lòng chọn kiểu, cáp để chúng tôi giao cho đúng

.- Khuôn hàn đã bao gồm khuôn hàn + tay kẹp khuôn + súng mồi + cọ vệ sinh khuôn

.- Khuôn hàn kiểu CR17 và CR24 thích hợp hàn giữa cọc D16 và các loại cáp nhỏ từ cáp M10, M16, M22, M25, M35

Cáp lớn từ cáp M50 trở lên khác chọn kiểu CR25, CR33 cho kiểu hàn 1 cọc 3 cáp, 1 cọc 4 cáp.

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ